top of page
Banner เยือนยล 1958x500.jpg
  • Facebook
  • Youtube

"เยือนยล มนตรา มาตุคาม"

เปิดการเดินทางสู่หัวใจแผ่นดินแม่

เวลา

เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2566

ทริปท่องเที่ยวจัดในกรุงเทพฯ นนทบุรี ลพบรี และอยุธยา

งานเสวนาจัดที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งามดูพลี

สุภาพ ดีรัตนา และศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

ศูนย์กิจการสร้างสุข SOOK Enterprise

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานที่

จัดโดย

ร่วมกับ

สนับสนุนโดย

       การท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณชุด “เยือนยล มนตรา มาตุคาม” เป็นภาคต่อของงานเสวนาชุด “จิตวิญญาณแห่งรักและสันติภาพ” โดยสุภาพ ดีรัตนา  ที่ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญาจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 โดยการสนับสนุนของ สสส. พาย้อนเวลากลับไปดูอดีตตั้งแต่ครั้งยังเป็นมนุษย์ถ้ำเมื่อ 1.75 ล้านปีก่อน ค่อยๆตามดูการเติบโตและเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ในหลายประเทศทั่วโลกจนถึงยุคปัจจุบัน การเสวนาดังกล่าวได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมว่ามีเนื้อหาที่ช่วยเยียวยาจิตใจ สร้างความหวังและแรงบันดาลใจในการพบความหมายที่สดใหม่ของชีวิต คณะผู้จัดจึงมุ่งหวังขยายผลให้ขยับเข้ามาใกล้ตัวและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ผ่านโปรแกรมทัวร์ “เยือนยล มนตรา มาตุคาม” ที่มีผู้นำเที่ยวคนเดิมที่ส่งต่อองค์ความรู้ที่เป็นแก่นแกนของชีวิต คือ สุภาพ ดีรัตนา ผู้เดินทางใคร่ครวญโลกเพื่อสะสมและส่งต่อคลังปัญญาทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติ

        “เยือนยล มนตรา มาตุคาม” เป็น Spiritual Tourism หรือการท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ เป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ย้ายจุดโฟกัสจากการ ‘ออกไปเที่ยวข้างนอก’ เป็นการ ‘กลับไปเที่ยวข้างใน’ เพื่อเดินทางลึกลงในสถานที่ลึกลับที่สุด...นั่นคือตัวเราเอง เมื่อ ‘สถานที่’ ไม่ใช่ ‘ปลายทาง’ แต่คือ ‘ต้นทาง’ ของการเดินทางกลับสู่ “รากของต้นไม้แห่งชีวิต” ที่ทำให้เราเข้าถึงการรับรู้อันยิ่งใหญ่ รู้จัก และค้นพบตัวเองมากขึ้นผ่านการเชื่อมต่อกับพื้นที่และประสบการณ์ระหว่างการเดินทาง เพื่อเข้าถึงสภาวะภายในของตัวตนที่แต่ละคนมีเป็นของตัวเอง เหมือนได้กุญแจที่จะไขไป ‘ทำงานกับพื้นที่ภายในตัวตน’ ชวนให้มาเยือนยล “In between” หรือที่ว่างระหว่างสิ่งต่างๆที่โอบอุ้มและเชื่อมโยงเรื่องราวทับซ้อนระหว่าง “พระนครมณฑล” ทางกายภาพของแผ่นดินแม่ กับ “พระนครอันตรธาน” ที่เป็นหมุดหมายความรักของผู้สร้างเมือง แฝงฝังไว้เป็นรากฐาน และอาจเลือนหายหากไม่มีใครรับรู้ เป็นมนตราที่เกาะเกี่ยวสอดคล้องต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสายและเชื่อมโยงสู่พหุวัฒนธรรมในโลกสากล

     ทริปท่องเที่ยวประกอบด้วยการเดินทาง 5 ทริปสู่หัวใจแผ่นดินแม่จากสยามโบราณสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน ความเชื่อมโยงระหว่างสายน้ำกับสามราชธานี กรุงเทพฯ ธนบุรี และอยุธยา ได้แก่ ทริป 1: วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) และวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, ทริป 2: วัดเทพธิดารามวรวิหารและวัดราชนัดดารามวรวิหาร, ทริป 3: พระราชอุทยานสราญรมย์ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, ทริป 4 (2 วัน): วันแรก - ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา วัดราชาธิวาสวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ศาลเจ้าเกียนอันเกง โบสถ์ซางตาครู้ส  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่สอง - ล่องคลองบางกอกน้อย วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร วัดศรีสุดารามวรวิหาร วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร และวัดกำแพงบางจาก, ทริป 5 (3 วัน 2 คืน): วันแรก - วัดไลย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ เทวสถานปรางค์แขก พระปรางค์สามยอด วันที่สอง - วัดอโยธยา วัดมเหยงคณ์ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิง วัดพุทไธศวรรย์ บึงพระราม วันที่สาม - หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านญี่ปุ่น วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา สถานฝังศพปฐมจุฬาราชมนตรี เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)

  การท่องเที่ยวทุกทริปมีการสอดแทรกความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพกาย และกิจกรรมเพื่อสุขภาวะทางปัญญา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนา Spiritual Tourism Dialogue 2 ครั้ง ก่อนการเดินทางทริปแรก และหลังการเดินทางทริปท้าย จัดที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) งามดูพลี เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ “พระนครมณฑล” เปิดพื้นที่ว่างในใจ และเข้าถึงหัวใจ “พระนครอันตรธาน” สะท้อนการเรียนรู้โลกภายนอกและภายใน เชื่อมต่อความรักอันลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณ โดยในกิจกรรมเสวนาครั้งแรก ดร. สิรินันท์ นิลวรางกูร เป็นกระบวนกรพาผู้เข้าร่วมเสวนาผ่านประสบการณ์เชื่อมโยงเนื้อหาที่ได้รับฟังด้วย Goethean science หรือ วิทยาศาสตร์แบบเกอเธ่ และสรุปสะท้อนความคิดเห็นในช่วงท้ายสุดของกิจกรรม

     ภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้ง 5 ทริป และ 2 เสวนา ได้รับการบันทึกและจัดทำเป็นวิดีโอเพื่อเป็นคลังความรู้อันทรงค่าสำหรับการค้นคว้าของผู้สนใจในระยะยาว ผู้สนใจรับชมได้ที่ช่องยูทูป "ปัญญ์ชลี" โดยคลิกได้จากลิงก์ด้านล่างนี้

กิจกรรม

ศูนย์ความรู้.png
Sook.png
Logo_Portfolio_RGB_ThaiHealth_2022-01.png
bottom of page