top of page
Banner ตลาดปัญญ์สุข_.jpg
  • Facebook

"ตลาดปัญญ์สุข"

พื้นที่แบ่งปันและค้นหาความสุขในตัวคุณ

เวลา      

18 มีนาคม 2565

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.),

ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา, โครงการสานพลังการสื่อสารภาคีเครือข่ายระบบสื่อและ

สุขภาวะทางปัญญา ละบริษัท ชูใจ กะ กัลยาณมิตร จำกัด

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, 

ธนาคารจิตอาสา, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย, มูลนิธิสหธรรมิกชน, 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชุมชนกรุณา, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สาขาเทคโนโลยีสื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต, บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด และกลุ่ม Free Spirit Thailand

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

สถานที่

จัดโดย

องค์กรร่วมจัด

สนับสนุนโดย

       เครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งเป็นองค์กรภาคีและเพื่อนมิตรของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. 17 องค์กร  ชวนกันจัดตลาดนัดแห่งความสุขและตลาดนัดทางปัญญา เป็นการอุ่นเครื่องออนไซต์ครั้งแรก ในบรรยากาศโปร่งเบาสบาย ของสวนโมกข์กรุงเทพ หลังจากแทบไม่ได้เจอหน้ากันในช่วงโควิด-19 ระบาดเมื่อสองปีก่อนหน้านั้น

           ในงานมีการเปิดตัวหนังสือ “ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน” ที่เรียบเรียงเรื่องราวของแรงบันดาลใจ วิธีคิด วิธีทำงาน เป็น 12 บทเรียนจาก 12 องค์กร ที่ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนให้ประเด็นสุขภาวะทางปัญญาเป็นหนึ่งในสี่ฐานสำคัญที่สร้างความสุขแบบองค์รวมให้กับผู้คนและสังคม คือ ความสุขทางร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา

          ฟัง ญาณี รัชต์บริรักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สสส. กล่าวถึงความสำคัญของสุขภาวะทางปัญญาและการขับเคลื่อนให้สังคมไทยได้พบความสุขในโลกอันผันผวน และจารุปภา วะสี ผู้อำนวยการศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา เล่าข้อค้นพบสำคัญจากหนังสือ ฟังเรื่องเล่าของตัวแทนคนรุ่นใหม่จาก 5 องค์กร ในหนังสือในช่วงเสวนา “คนรุ่นใหม่ ตัวตน และการขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางปัญญาในโลกผันผวน” ได้แก่ ปิญชาดา ผ่องนพคุณ (กลุ่ม Peaceful Death), โชติศักดิ์ กิจพรยงพันธ์ (ธนาคารจิตอาสา),  นราธิป ใจเด็ด (โครงการอาสาคืนถิ่น มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม), ปริณดา กมลนิธิ (ชูใจ กะ กัลยาณมิตร) และเปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์ (กลุ่ม Free Spirit Thailand) และเปิดใจ “คนปัญญ์สุข” พูดคุยสบายๆ แบ่งปันประสบการณ์การค้นหาความสุขในโลกที่ผันผวนจากสองคนดังในวงการบันเทิง ได๋ – ไดอาน่า จงจินตนาการ พิธีกรชื่อดัง และแพรี่พาย - อมตา จิตตะเสนีย์ บิวตี้บล็อกเกอร์ที่มีผู้คนติดตามนับล้าน

    และเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ช้อป และชิมความสุข ในตลาดปัญญ์สุข เพื่อมีประสบการณ์กับสุขภาวะทางปัญญาโดยตรง ผ่านกิจกรรมมากมายจากองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ ปัญญ์สุขผ่านภาพถ่าย Portrait, แจกคู่มือสร้างภูมิคุ้มใจ, Living Will for Leaving Well ชวนทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ขอรับบริการสาธารณสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต, การเขียนพินัยกรรมชีวิต, นวดไล่ลม คลายพลังงาน, กิจกรรมอาสาจัดชุดโควิดแคร์และเขียนการ์ดการให้ไม่รู้จบ, กล่องสุ่มความสุข เป็นต้น เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ค้นหาตัวตน รอยยิ้ม ความสุขที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเองผ่านกิจกรรม และเติมเต็มชีวิตให้พร้อมเผชิญหน้ากับสังคมที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงและผันผวน

แนะนำงาน

ภาพบรรยากาศในงาน

งานแถลงข่าวหนังสือ ปัญญาความสุขในโลกอันผันผวน

bottom of page