top of page

เสวนา 2 Spiritual Tourism Dialogue: สรุปการเดินทาง “รัก (ทริป) นี้สอนให้รู้ว่า...”

ส. 6 พ.ค. 66 เวลา 10.00-17.00 น.

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซอยงามดูพลี


ชวนร่วมงานเสวนา Spiritual Tourism Dialogue ส่งท้ายการเดินทาง “เยือนยล มนตรา มาตุคาม” ซีซั่นนี้ เพื่อตกผลึกประสบการณ์ “การเดินทางเชิงจิตวิญญาณสู่หัวใจแผ่นดินแม่” จากสะดือแผ่นดินสู่ศีรษะแผ่นดิน จากต้นทางสู่ความเป็นเราในทุกวันนี้


ไม่ว่าคุณจะเคยมาร่วมทริปหรือไม่ก็ตาม เราขอชวนให้มาร่วมชม “พระนครมณฑล” ตามหา “พระนครอันตรธาน” มนตราที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงสถานที่ต่าง ๆ เข้ากับสภาวะภายในของตัวตน ลึกซึ้งถึงสัญลักษณ์สากลทางศิลปะและปรัชญา และเข้าถึง “อันตร” หรือ “In between” พื้นที่ระหว่างของสรรพสิ่งไปด้วยกัน


บรรยายโดย สุภาพ ดีรัตนา

ผู้ที่รักในการเดินทางใคร่ครวญโลก ศึกษาและสืบค้นเพื่อความเข้าใจอันลึกซึ้ง และส่งต่อคลังปัญญาทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์แห่งมนุษยชาติบันทึกการบรรยาย ช่วงที่ 1


บันทึกการบรรยาย ช่วงที่ 2


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page