top of page

"ร่วมสร้างสรรค์​กระบวนการวิจัยแบบ​ Spirituality​: Refinement​ & Conclusion"

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมสร้างสรรค์​กระบวนการวิจัยแบบ​ Spirituality​: Refinement​ & Conclusion"

วันที่ 20-21 ก.ค. 2566 ณ​ บ้านเซเวียร์​เป็นก้าวสำคัญที่ได้เห็นความคืบหน้าและน่าสนใจของงานวิจัยเชิงจิตวิญญาณ​ และที่สำคัญอย่างยิ่ง​ คือ​ การเติบโตทางจิตวิญญาณของผู้วิจัย​ที่สะท้อนผ่านงานที่นำมาแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศเพื่อนมิตรที่เกื้อกูลสนุกสนานบนรอยยิ้มและน้ำตา


ผลงานวิจัยเชิงจิตวิญญาณที่ผู้เข้าร่วม​ Workshop​ ได้ทำ​มีทั้ง - การวิจัยตนเอง - การวิจัยประสบการณ์ภายในบุคคล - การวิจัยกระบวนการ/หลักสูตร


ทุกคนร่วมกันสะท้อน​ และได้คำสำคัญซึ่งเป็นจุดร่วมของงานวิจัยเชิงจิตวิญญาณทั้ง​ 3 แบบ เช่น​ มีสติรู้เท่าทันตัวเอง​ เชื่อมโยงสัมพันธ์​ เปิดใจ​ ใส่ใจ​ คุณค่าความหมาย​ เจริญสติ สะท้อนใคร่ครวญตัวเอง​ ตระหนัก​รู้​ สังเกตทุกความเคลื่อนไหว​ เข้าสู่สนามปรากฎการณ์​ ห้อยแขวนการตัดสิน​ เป็นต้น


หลังจากการนำเสนองานวิจัยของทุกคนและการขัดเกลา เตรียมความพร้อมเพิ่มเติมในงานวิจัยแล้ว​ อีกกิจกรรม​สำคัญ​ คือ​ การซักซ้อม​ เพื่อนำเสนอผลงานในห้องย่อย​ “การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม: ร่วมสร้างสรรค์ระเบียบวิธีวิจัยแบบ Spirituality”


ผู้วิจัยได้รับการสะท้อนและคำแนะนำ​ที่มีค่าเพื่อเหลาให้งานคมและชัดมากยิ่งขึ้น​ ได้เติมความมั่นใจและกำลังใจเพื่อเดินหน้าสู่งานประชุมวิชาการเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญาฯ​ ในวันที่​ 17-18 สค.​นี้


จัดโดย Homemade35 X ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา สนับสนุนโดย สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับชาติเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1: สุขภาพ สังคม และจิตวิญญาณ วันที่ 17-18 ส.ค. 66 ที่อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยComments


Commenting has been turned off.
bottom of page