top of page

T5-2 Nature Connection ภาคปฏิบัติ: ถอดรหัสกระบวนการสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยธรรมชาติ

บันทึกงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”Nature Connection ภาคปฏิบัติ: ถอดรหัสกระบวนการสร้างสุขภาวะทางปัญญาด้วยธรรมชาติ


วงการพัฒนาจิตจะเปลี่ยนไปอย่างไรเมื่อสังคมเริ่มกลับมาหาคำตอบในธรรมชาติ? มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนถึงการขับเคลื่อนสุขภาวะทางปัญญาผ่านการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ สิ่งนี้ตอบโจทย์ความท้าทายทางจิตใจของคนรุ่นใหม่อย่างไร หัวใจของการออกแบบกิจกรรม การสร้างชุมชนเรียนรู้ และการสื่อสารเรื่องนี้ต่อสังคมยุคปัจจุบันคืออะไร เป็นไปได้หรือไม่ที่การพัฒนาจิตใจกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะมาบรรจบกัน มาหาคำตอบไปร่วมกับผู้อยู่เบื้องหลังกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติตัวจริงเสียงจริงได้ในห้องย่อยนี้สรุปภาพรวมการจัด


ปัจจุบันคนรุ่นใหม่หันกลับมาอยู่กับธรรมชาติมากขึ้น เพราะธรรมชาติสามารถช่วยเยียวยาจิตใจ วันนี้จะมาร่วมกันถอดรหัสในการนำเรื่องนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมสัมผัสธรรมชาติที่น่าสนใจ


สุรศักดิ์ เทศขจร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษนิตยสารสารคดี เป็นผู้นำกระบวนการในกลุ่ม Park ใจ ซึ่งเป็น community ที่ชวนให้คนเมืองมาเปิดประสบการณ์ความสัมพันธ์กับธรรมชาติที่สวนสาธารณะในเมือง โดยหัวใจการออกแบบกระบวนการ คือการเปิดโอกาสให้ทำความรู้จักกับสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอย่างละเอียด โดยใช้อุปกรณ์อย่าง "ไพ่ธรรมชาติ" มาช่วยเสริม เพื่อให้ทุกคนอยู่กับตัวเองในธรรมชาติ ช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เชื่อมต่อกับธรรมชาติผ่านผัสสะการรับรู้ทั้ง 5 เห็นศิลปะและความสวยงามที่อยู่ในธรรมชาติ


สาธิดา เฮ้งสวัสดิ์ จาก Being nature ให้ทุกคนไปออกเดตกับธรรมชาติ สัมผัสธรรมชาติให้เหมือนกับไปออกเดตกับใครสักคนที่ต้องอยู่ด้วยกันอย่างใส่ใจ ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ เมื่ออยู่กับธรรมชาติแล้วมีความเชื่อมโยงกัน ก็จะช่วยให้ปรับตัวให้ทำดีกับธรรมชาติมากขึ้น เพิ่มความ Ecocentric เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ


ปรมินทร์ วัฒน์นครบัญชา จาก Ari Ecowalk สัมผัสธรรมชาติผ่านการเดินในย่านอารีย์ โดยมีหัวใจของการออกแบบ มี 3 ประเด็น คือ (1) การทำสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นตัว ปลุกความเป็นเด็กในตัวเองออกมา (2) การเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ ให้อารมณ์ความรู้สึกทำงาน เกิดเป็นความสงสัยใคร่รู้ในธรรมชาติ ซึ่งความรู้จะนำมาซึ่งความรู้สึกเสมอ และสะท้อนกลับมาให้เราเห็นสิ่งอื่นๆมากกว่าการเป็นแค่วัตถุสิ่งของ (3) เชื่อในสิ่งที่ธรรมชาติมีและเป็น


อ่านเอกสารบันทึกเวทีเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/47iwjQX
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page