top of page

T1-4 แม่มด: ผู้หญิงกับความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตและจิตวิญญาณ

บันทึกงานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความรู้สุขภาวะทางปัญญาครั้งที่ 1

“สุขภาวะทางปัญญา: สุขภาพ จิตวิญญาณ และสังคม”แม่มด: ผู้หญิงกับความศักดิ์สิทธิ์ ชีวิตและจิตวิญญาณ


แม่มดคือใคร? แม่มดทำอะไร? และเหตุใดจึงเป็นแม่มด?


คำถามเหล่านี้เป็นที่สนใจมากขึ้นในกระแสการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้ทางจิตวิญญาณในปัจจุบัน และมีผู้ที่เรียกตัวเองว่าแม่มด รวมถึงผู้สนใจจิตวิญญาณผู้หญิง เวทมนตร์ และไสยเวท อันเป็นวิถีดั้งเดิมในชุมชนท้องถิ่นที่พบได้ทุกภูมิภาคทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆ


เราจะมาร่วมกันทำความเข้าใจและเรียนรู้วิถีแม่มดจากวิทยากร ผู้ที่ศึกษาและมีวิถีปฏิบัติที่ทั้งคล้ายคลึงและแตกต่างกันในเส้นทางนี้มายาวนานสรุปภาพรวมการจัด


วิทยากร คือ (1) นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว เป็นผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับแม่มด (2) ผศ.ศรวณีย์ สุขุมวาท ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแม่มดมานานกว่า 40 ปี (3) กฤตยา ศรีสรรพกิจ เป็นผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับชุมชนที่รักธรรมชาติ ผู้ดำเนินรายการคือ ดร.อันธิฌา แสงชัย โดย ดร.อันธิฌา ให้วิทยากรทุกท่านอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณหรือสิ่งที่ไม่เห็นด้วยตาเปล่า


จิตวิญญาณในแรกเริ่มมีความเกี่ยวข้องกับผู้หญิง เนื่องจากผู้หญิงเป็นเพศที่ให้กำเนิดชีวิต และทำให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ โดยในสมัยก่อนมีการแบ่งหน้าที่กันระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ผู้ชายมีหน้าที่หาอาหาร ผู้หญิงมีหน้าที่ในการดูแลบ้าน เลี้ยงดูลูก ซึ่งธรรมชาติและผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือ ธรรมชาติให้อาหารแก่มนุษย์และทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้ ธรรมชาติจึงถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนผู้หญิงได้ให้กำเนิดชีวิต ซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษย์มีชีวิตรอดต่อไป ดังนั้นแล้วทุกสรรพสิ่งล้วนมีความเกี่ยวข้องโยงใยและมีการพึ่งพากัน


จุดเริ่มต้นของแม่มด เมื่อกล่าวถึงแม่มด จะเป็นในแง่การพูดถึงผู้หญิงที่ใช้ความศักดิ์สิทธิ์ในการสื่อสารกับธรรมชาติ โดยแม่มดในไทยมีการสืบทอดผ่านทางฝ่ายหญิง มีตำนานคือ แม่มดลงมาช่วยมนุษย์ โดยการทำให้ไร่นามีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะเข้าสู่บ้านเรือนของผู้คนผ่านรังมดรังปลวก จึงเป็นที่มาของคำว่าแม่มด นอกจากนี้จากการสืบค้นทางเอกสารพบว่าแม่มดปรากฏในกฎหมายตราสามดวงในส่วนพระอัยการเบ็ดเสร็จ นิทาน และคัมภีร์ทางศาสนาอีกด้วย ซึ่งได้สืบทอดเป็นมรดกที่เข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน


Park Ecovillage Findhorn เป็นชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนแม่มด ตั้งอยู่ในประเทศสก๊อตแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่ในยุคสมัยก่อนมีการล่าแม่มดกัน ดังนั้นแล้วทัศนคติเกี่ยวกับแม่มดจึงเป็นไปในทางด้านลบมากกว่า อย่างไรก็ตามชุมชนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้ง 3 คน คือ Peter Caddy, Eileen Caddy และ Dorothy Maclean ซึ่งทั้ง 3 คนเป็นลูกศิษย์ร่วมอาจารย์เดียวกัน โดยในชุมชนมีกิจกรรมการสวดภาวนา มีการปลูกพืชผักในแต่ละฤดูสลับกันไป เมื่อมายังชุมชนนี้แล้วทุกคนจะได้ฝึกความเงียบและการรับฟังด้วยความตั้งใจ ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนสมัยใหม่ที่มีรูปแบบของการค้นพบแนวทางในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ เพราะไม่มีใครอยู่รอดด้วยตัวคนเดียวได้


อ่านเอกสารบันทึกเวทีเสวนาฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3uiBm5KComments


Commenting has been turned off.
bottom of page